Cette semaine

slider barbara 3
ATELIER CARTES POSTALES

À l’affiche du mercredi 23 au mardi 29 août 2017

 M 23J 24V 25S 26D 27L 28M 29 
120 Battements par minute
14h00 / 16h45 / 20h1520h1518h00 / 20h4514h30 / 17h30 / 20h1514h45 / 18h0014h45 / 18h00 / 20h4518h00 / 20h45
Été 93 VO
20h4518h3018h1514h3016h15 / 18h15
Cars 3 VF14h15 / 16h3018h1514h00 / 16h1511h00 / 14h15 / 16h3014h30
La Région sauvage VO
20h4518h3018h3020h30
Djam 20h3020h3020h3018h30 / 20h3018h4520h3018h30
M 23J 24V 25S 26D 27L 28M 29
Lumières d'été VO 14h3021h0014h15 / 20h4511h00 / 16h4516h45 / 20h1518h15 / 20h15
Au fil des saisons 16h15 / 17h1516h00 / 17h0011h1514h15 / 15h15